ESXi シンプロビジョニングディスク圧縮

ls -al
total 32209152
drwxr-xr-x  1 root   root     77824 Oct 23 02:37 .
drwxr-xr-t  1 root   root     73728 Oct 23 02:24 ..
-rw-------  1 root   root   137438953472 Oct 23 02:36 Win10-01-flat.vmdk
-rw-------  1 root   root     8684 Oct 22 15:08 Win10-01.nvram
-rw-------  1 root   root      530 Oct 22 22:34 Win10-01.vmdk
-rw-------  1 root   root       0 Oct 22 15:08 Win10-01.vmsd
-rw-------  1 root   root     3149 Oct 23 02:37 Win10-01.vmx
-rw-------  1 root   root     3882 Oct 22 15:08 Win10-01.vmxf
-rw-------  1 root   root    117938 Oct 22 15:08 vmware-1.log
-rw-------  1 root   root    605406 Oct 22 15:08 vmware-2.log
-rw-------  1 root   root    846728 Oct 22 15:08 vmware-3.log
-rw-------  1 root   root    220613 Oct 22 22:33 vmware-4.log
-rw-------  1 root   root    471925 Oct 23 02:36 vmware.log

vmkfstools -K Win10-01.vmdk

vmfsDisk: 1, rdmDisk: 0, blockSize: 1048576
Hole Punching: 100% done.

ls -al
total 28621056
drwxr-xr-x  1 root   root     77824 Oct 23 02:41 .
drwxr-xr-t  1 root   root     73728 Oct 23 02:24 ..
-rw-------  1 root   root   137438953472 Oct 23 02:36 Win10-01-flat.vmdk
-rw-------  1 root   root     8684 Oct 22 15:08 Win10-01.nvram
-rw-------  1 root   root      530 Oct 23 02:41 Win10-01.vmdk
-rw-------  1 root   root       0 Oct 22 15:08 Win10-01.vmsd
-rw-------  1 root   root     3149 Oct 23 02:37 Win10-01.vmx
-rw-------  1 root   root     3882 Oct 22 15:08 Win10-01.vmxf
-rw-------  1 root   root    117938 Oct 22 15:08 vmware-1.log
-rw-------  1 root   root    605406 Oct 22 15:08 vmware-2.log
-rw-------  1 root   root    846728 Oct 22 15:08 vmware-3.log
-rw-------  1 root   root    220613 Oct 22 22:33 vmware-4.log
-rw-------  1 root   root    471925 Oct 23 02:36 vmware.log

確保サイズが表示されるようで 実ファイルサイズと異なる

ブラウザ上から確認すると実サイズが表示される